Z żałobne karty

20 września br. po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 90 lat odszedł Jerzy Weber wieloletni kierownik i Dyrektor Domu Kultury. Dwudziestoczteroletni Jerzy Weber w 1953 r. doceniony przez Harcerstwo objął kierownictwo Domu Harcerza mającego jeszcze siedzibę przy ulicy Przypadek 6. Pełen pomysłów i zapału już 4 lata później przekształcił placówkę w Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Placówka stała się drugim domem dla wielu młodych ludzi, nawiązały się tam silne przyjaźnie, pierwsze miłości, rozwijały zainteresowania. Pan Jurek i jego żona nie traktowali Domu Kultury jako swojej pracy, tylko jako drugi dom. Do dziś wielu wychowanków wspomina z wielkim ciepłem tamte czasy i Państwa Weberów.

W 1963 roku z inicjatywy Pana Webera rozpoczęto budowę nowej siedziby DKDiM przy ul NMP, oraz zmieniono nazwę na Młodzieżowy Dom Kultury „Pszczółka”.

W 1967 r. po ukończeniu studiów magisterskich Pan Jerzy został powołany na stanowisko wizytatora w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i przestał pełnić funkcję Dyrektora MDK-u. Pracując w Bydgoszczy, organizuje pierwszy przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych, którego głównym organizatorem była oczywiście ukochana przez niego nasza placówka – MDK w Inowrocławiu. Przegląd przekształcił się w ogólnopolski festiwal, który organizowany jest do dzisiaj.

Wizytatorem był do 1974 r., a potem ponownie objął funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury i pełnił ją do 1978 r. Wierny w całej swojej pracy zasadom wychowania w edukacji doprowadził, aby patronem tej placówki został Janusz Korczak.

20 września 2019 roku odszedł od nas człowiek, który ćwierć wieku poświęcił dla rozwoju tak ukochanego MDK-u.
Panie Dyrektorze będziemy kontynuować to dzieło, będzie ono zawsze jedną z wielu pamiątek, które nie pozwolą Panu odejść na zawsze. Człowiek tak aktywny społecznie na zawsze pozostanie na kartach historii Inowrocławia i w NASZYCH SERCACH…