ZAJĘCIA LITERACKIE

Zajęcia literackie dla dzieci i młodzieży „Skrzydlate słowa”

Prowadzi: Małgorzata Wojciechowska

„Słowo stwarza rzeczywistość. Jest magicznym, potężnym narzędziem, które świadomie wykorzystane może uleczyć niejedno serce”.

Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży chcących usprawnić swój warsztat pisarski, doskonalić umiejętności pisania wypracowań szkolnych bądź poszukujących wsparcia w procesie tworzenia tekstów własnych. Są to również zajęcia wykorzystujące słowa jako element terapeutyczny dla dzieci zamkniętych, mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz mających trudności w wyrażaniu emocji.

Cel zajęć:

 • likwidacja lęku przed tworzeniem,
 • przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów – terapia słowem.
 • analiza i wykorzystanie własnej prywatnej historii lub innych zdarzeń
 • przelanie pozytywnych, jak i negatywnych emocji na papier
 • rozwijanie wrażliwości na słowo
 • odblokowanie i uwolnienie radości życia poprzez pracę ze słowem
 • dążenie do wyrażenia tego, czego nie umiemy nazwać

Zadania:

 • obserwacja siebie i otoczenia
 • sięganie do dzieł uznanych literatów
 • ćwiczenia praktyczne w odnajdywaniu tematów i w różnych sposobach ich zapisywania
 • wspólne rozmowy na temat powstałych prac.

Treść kształcenia:

 • analiza Ustawy o prawach autorskich
 • zajęcia słownikowe
 • warsztaty literackie
 • ćwiczenia wyobraźni twórczej
 • poznanie zasad składni polskiej
 • elementy poetyki (budowanie metafor, porównań, epitetów itd.)
 • analiza i interpretacja dzieła literackiego
 • korekta własnej twórczości.