Recyklingowa Rewia Mody – weź udział w konkursie

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie na wykonanie recyklingowej kreacji.

Zapoznajcie się z regulaminem. Nagrody czekają!!!

 

Regulamin Konkursu Powiatowego

„RECYKLINGOWA REWIA MODY”

pod patronatem Wiesławy Pawłowskiej Starosty Inowrocławskiego

 1. Organizatorem konkursu  jest:
 • Młodzieżowy Dom  Kultury  Janusza  Korczaka  w Inowrocławiu,
 • Firma Plast-MAR z Balczewa.
 1. Uczestnicy konkursu:
 • dzieci i młodzież ze szkół podstawowych,
 • młodzież ze szkół ponadpodstawowych.
 1. Celem konkursu  jest:
  • propagowanie idei recyklingu,
  • kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej aspektu ochrony środowiska,
  • kształtowanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności uczestnika.
 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 1. szkoły podstawowe kl. I-III
 2. szkoły podstawowe kl. IV-VIII
 3. szkoły ponadpodstawowe
 • Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • Praca powinna  być  realizowana  indywidualnie!
 • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2022 r. wypełnionego zgłoszenia do konkursu (załącznik 1), oświadczenia rodzica (załącznik 2) wraz z fotografią oraz krótkim opisem wykonanego stroju.
 • Fotografie powinny przedstawiać uczestnika w stroju wykonanym z surowców nadających się do recyklingu np. papier, karton, plastik, korek itp.
 • W drugim etapie konkursu – podczas Gali Recyklingowej Rewii Mody (która odbędzie się w sobotę 10 września 2022 r. o godzinie 11.00 w MDK-u), uczestnik musi dokonać autoprezentacji w wykonanym przez siebie stroju, opowiedzieć o nim oraz opisać materiały recyklingowe z których strój jest wykonany.
 • Zgłoszenia i zdjęcia należy wysłać na adres: imprezy@mdk-inowroclaw.pl lub dostarczyć osobiście ewentualnie drogą pocztową na adres:  Młodzieżowy  Dom  Kultury im. J. Korczaka Najświętszej Marii Panny 14-1688-100 Inowrocław.
 1. Jury i kryteria oceny prac

Organizator powoła profesjonalne jury, które oceni prace według następujących kryteriów:

 • Pomysłowość i inspiracja ideą recyklingu,
 • Oryginalność,
 • Kompozycja stroju.

Jury rozstrzyga wszelkie kwestie uregulowane i nieuregulowane niniejszym regulaminem.

Rozstrzygnięcia jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. Nagrody:

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów (miejsca I, II, III) w każdej kategorii wiekowej oraz upominków dla wyróżnionych.

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Pokaz mody, ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Gali Recyklingowej Rewii Mody, która odbędzie się w sobotę 10 września 2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie organizatora, czyli w Młodzieżowym  Domu  Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu, przy ul. Najświętszej Marii Panny 14-16.

 1. W Młodzieżowym Domu Kultury istnieje możliwość przechowania kreacji konkursowej do czasu pokazu. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.
 2. Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Małgorzata Herrmann-Amonowicz tel. 52 307 07 06, w godz. 8.00-15.00.
 3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki regulaminu, na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

Regulamin do pobrania TUTAJ

Rozmiar tekstu
Wybierz kontrast